Wydanie 4/2011
str. 101

Dziedziczne neuropatie mitochondrialne nerwu wzrokowego

Inherited Mitochondrial Optic Neuropathies

Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Most common inherited optic neuropathies are: Leber’s hereditary optic neuropathy and autosomal-dominant optic atrophy. Both diseases are characterized by selective loss of retinal ganglion cells and are caused by disturbed mitochondrial function. The aim of this article was to describe the pathogenesis and current treatment options to improve the visual prognosis of patients suffering from mitochondrial optic neuropathies.

Słowa kluczowe: dziedziczne neuropatie mitochondrialne, dziedziczna neuropatia Lebera, autosomalnie dominujący zanik nerwów wzrokowych.

Keywords: inherited mitochondrial optic neuropthies, Leber’s hereditary optic neuropathy, autosomal dominant optic atrophy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI