Wydanie 4/2011
str. 137

Zanik nerwów wzrokowych w wyniku współwystępowania oponiaka z guzem kąta mostowo-móżdżkowego

Optic Nerve Atrophy Due to Coexisting Meningioma and Cerebellopontine Angle Tumor

Magdalena Pol1, Karolina Kaźmierczak1, Wojciech Kaźmierczak2, Grażyna Malukiewicz1, Marek Grzegorzewski3

1 Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Kierownik: dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz, prof. nadzw. UMK
2 Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi Collegium Medicum w Bydgoszczy
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak
3 Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Władysław Lasek


Summary: Aim: to perform case report of a patient with intracranial tumor involving cavernosus sinus and cerebellopontine angle.
Material and Methods: Detailed ophthalmic examination was performed (visual acuity, ophthalmoscopic evaluation of the optic disc, visual field, PVEP, color vision test, contrast sensitivity test and RNFL measurements in SOCT). The patient was consulted with neurosurgeon and ENT-doctor. A diagnostics towards phacomatosis was also performed.
Results: In spite of good visual acuity the clinical signs of the structural and functional abnormalities of the optic nerve were present. MRI of the head helped us to diagnose two tumors located in cavernosus sinus and cerebellopontine angle.
Conclusions: Despite objective manifestations of the optic nerve impairment, the coexistance of the cavernosus sinus and cerebellopontine angle can take a benign course subjectively. Because of the low dynamic of pathological process and specific localization of the tumors patient wasn’t operated. Patient is still under care of many specialists.

Słowa kluczowe: zanik nerwu wzrokowego, oponiak, nerwiak nerwu słuchowego, guz kąta mostowo-móżdżkowego, guz zatoki jamistej.

Keywords: optic nerve atrophy, meningioma, vestibular schwannoma, cerebellopontine angle tumor, cavernosus sinus tumor.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI