Wydanie 4/2011
str. 159

Współwystępowanie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i otworu plamki

Coexisting Age-related Macular Degeneration and Macular Hole

Sławomir Teper, Anna Nowińska, Edward Wylęgała

Oddział Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Ordynator: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: Purpose: To present macular hole and age-related macular degeneration (AMD) comorbidity.
Material and Methods: Patients with macular hole accompanied by neovascular or advanced dry AMD were described. Fundus photography, fluorescein angiography and optical coherence tomography (OCT) were implemented.
Results: Macular hole was easily diagnosed with OCT, although it was not distinguishable on fundus image or fluorescein angiography.
Conclusions: OCT is a device of choice when diagnosing macular hole in patients with AMD. Macular hole can complicate AMD without further BCVA worsening or even can remain unnoticeable for both a patient and a physician.

Słowa kluczowe: otwór plamki, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, optyczna koherentna tomografia.

Keywords: macular hole, age-related macular degeneration, optical coherence tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI