Wydanie 2/2013
str. 9

Zaćma wrodzona – etiologia i leczenie

Congenital Cataract – Etiology and Treatment

Tomasz Chorągiewicz, Dominika Nowakowska, Kamila Wertejuk, Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Jacek Ciechan, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Congenital cataract can seriously threaten vision of the child. Fast diagnostic associated with proper treatment can provide relatively good development of vision. At the beginning careful anamnesis and definition of additional factors is required, which can affect not only vision but also general health and even life.

Słowa kluczowe: zaćma wrodzona, zaćma dziecięca.

Keywords: congenital cataract, juvenile cataract.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI