Wydanie 2/2013
str. 14

Korekcja resztkowej wady refrakcji u pacjentów po operacji zaćmy – z zastosowaniem implantów Rayner Sulcoflex wszczepianych do bruzdy rzęskowej

Correction of Residual Refractive Error after Routine Phacoemulsification with Rayner Sulcoflex IOL Implanted in the Ciliary Sulcus

Piotr Polakowski, Wojciech Kołodziejczyk, Jacek P. Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Despite accurate IOL power calculation techniques, refractive surprises still occur after routine phacoemulsification. Secondary piggy-back lens implantation may reduce residual refractive error. Rayner presents Sulcoflex IOL which is designed for implantation in the ciliary sulcus of the pseudophakic eye and has design attributes calculated to overcome the disadvantages of conventional IOLs.
Available reports reveal that Sulcoflex IOL implantation is safe and effective method for the correction of spherical ammetropia in pseudophakic eyes. Follow-up postoperative examinations have found no complications. Long term effects of using Toric and Multifocal Sulcoflex IOL require further investigation.

Słowa kluczowe: Sulcoflex IOL, wada resztkowa, metoda „piggy-back”.

Keywords: Sulcoflex IOL, residual refractive error, secondary piggy-back implantation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI