Wydanie 2/2013
str. 24

Bezsoczewkowość – metody leczenia

Aphakia – Treatment Methods

Tomasz Chorągiewicz1, Kamila Wertejuk1, Dominika Nowakowska1, Katarzyna Nowomiejska1, Agnieszka Oleszczuk1, Dariusz Haszcz1, Robert Rejdak1, Elżbieta Oczkowska2

1Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2Centrum Medyczne Visus w Starachowicach
Kierownik dr n. med. Alicja Dębicka


Summary: Aim of this study is to compare different surgical methods of aphakia treatment. Following factors should be considered: state of the lens capsule or its fragments, damage of zonular fibers or the iris, state of corneal endothelium and intraocular pressure. The decision of treatment option depends on the condition of the eye, surgeon’s experience, technique and equipment.

Słowa kluczowe: secondary intraocular lens implants, scleral fixation, iris fixation, anterior chamber intraocular lenses.

Keywords: wtórne wszczepy wewnątrzgałkowe, fiksacja twardówkowa, fiksacja tęczówkowa, przedniokomorowe soczewki wewnątrzgałkowe.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI