Wydanie 2/2013
str. 33

Krwotok nadnaczyniówkowy będący następstwem chirurgii zaćmy – rozpoznanie i leczenie

Suprachoroidal Haemorrhage Due to Cataract Surgery – Diagnosis and Management

Katarzyna Nowomiejska, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Suprachoroidal hemorrhage is rare (0.2%), but severe condition following cataract surgery. Controversy still exists regarding the best course of treatment for these patients. Despite modern vitreoretinal techniques, massive choroidal hemorrhage is associated with poor visual prognosis.

Słowa kluczowe: krwotok nadnaczyniówkowy, chirurgia zaćmy.

Keywords: suprachoroidal haemorrhage, cataract surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI