Wydanie 2/2013
str. 37

Ocena wpływu fakoemulsyfikacji na parametry przedniego odcinka gałki ocznej oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe u chorych na zaćmę powikłaną jaskrą pierwotną zamykającego się kąta – przegląd piśmiennictwa

Anterior Chamber Parameters and Intraocular Pressure Changes after Cataract Phacoemusification in Eyes with Primary Angle-closure Glaucoma – Literature Overview

Ewelina Pyszniak, Agnieszka Kustra, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski

Katedra Okulistyki, Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski


Summary: Purpose: To evaluate effects and safety of primary phacoemulsification and intraocular lens implantation for controlled chronic angle-closure glaucoma.
Material and Methods: This review paper analyzes changes in anterior chamber parameters (ACD, AOD 500 and 750, TISA 500 and 750), intraocular pressure and amount of medications after cataract surgery, so that effectiveness of this procedure was assessed. Results: After phacoemulsification intraocular pressure reduction and stabilization was observed so request for glaucoma medication became lower. In observed cases, after surgery, central anterior chamber depth and angle parameters increased significantly.
Effects of described researches indicate high effectiveness of cataract surgery in long-term intraocular pressure reducution by creating good anatomical conditions.
These investigations imply necessity for proper patients qualification, having in mind that the best efficiency occur only in specific group of patients.

Słowa kluczowe: jaskra pierwotna zamykającego się kąta, chirurgia zaćmy, kąt przedniej komory, ciśnienie wewnątrzgałkowe, optyczna tomografia komputerowa.

Keywords: angle closure glaucoma, cataract surgery, anterior chamber angle, intraocular pressure, optical coherence tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI