Wydanie 2/2013
str. 42

Pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej

Postoperative Endophthalmitis

Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak

Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: Postoperative endophthalmitis is rare but serious ocular complication of intraocular surgery with a potential to lead to permanent and profound vision loss.
Prompt and appropriate treatment can improve visual outcome. Pars plana vitrectomy combined with intravitreal vancomycin (tapping) represents the standard treatment for acute infectious endophthalmitis. The technological advances of small-gauge vitrectomy (23G) seem to afford the visual benefit in patients with infectious endophthalmitis.

Słowa kluczowe: pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej, chirurgia zaćmy.

Keywords: postoperative endophthalmitis, cataract surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI