Wydanie 2/2013
str. 52

Aminotransferazy kynureniny w procesie kataraktogenezy

Kynurenine Aminotransferases in Cataractogenesis

Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Agnieszka Oleszczuk1, Kamila Wertejuk1, Dominika Nowakowska1, Magdalena Futyma-Ziaja2, Anselm G.M. Jünemann3, Robert Rejdak1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont
3 Klinika Okulistyki, Uniwersytet Friedricha-Alexandra w Erlangen-Norymberdze, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Friedrich E. Kruse


Summary: Cataractogenesis has not been fully explained yet and it is supposed that oxidative stress plays an important role in these process. Kynurenic pathway metabolites seem to protect the retina from the ultraviolet radiation, but on the other hand they lead to cataract formation. Results of new invastigations reveal different localization of kynurenine aminotransferases in the human lens depending on the type of cataract.

Słowa kluczowe: zaćma, szlak kynureninowy, kataraktogeneza.

Keywords: cataract, kynurenic pathway, cataractogenesis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI