Wydanie 2/2013
str. 58

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w diagnozowaniu i monitorowaniu jaskry

Optical Coherence Tomography in Glaucoma Diagnostics and Monitoring

Agnieszka Rozegnał-Madej1, Emilia Bielecka2, Tomasz Żarnowski1

1 Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Żarnowski
2 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak


Summary: The aim of this study was to show how to use optical coherence tomography in glaucoma diagnostics and monitoring. Optical coherence tomography is useful for optic nerve head analysis, retinal nerve fiber layer analysis and ganglion cell complex analysis in very easy, safe and non-invasive way. Credibility of the optical coherence tomography may be limited by poor signal quality, artifacts and ocular diseas such as cataract or high myopia.

Słowa kluczowe: optyczna koherentna tomografia komputerowa – OCT, jaskra.

Keywords: optical coherence tomography – OCT, glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI