Wydanie 3/2013
str. 13

Witrektomia w oczach krótkowzrocznych

Pars Plana Vitrectomy in Highly Myopic Eyes

Monika Jasielska, Kinga Tochman, Anna Mańkowska, Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz


Summary: Pars plana vitrectomy is (from 1971) a surgical procedure used in retinal and vitreous diseases treatment. Currently we observe unusually quick development of this refined and modernized treatment method, that find more and more uses. Our work emphasizes on particularly difficult group of indications for vitrectomy – retinal and vitreous diseases in highly myopic eyes.

Słowa kluczowe: witrektomia, wysoka krótkowzroczność.

Keywords: vitrectomy, high myopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI