Wydanie 3/2013
str. 16

Współczesne metody leczenia zespołów szklistkowo-plamkowych

Current Methods of Vitreomacular Syndromes Treatment

Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Magdalena Futyma-Ziaja2, Elżbieta Oczkowska3, Robert Rejdak1

1Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Kierownik: lek. Aneta Lewicka-Chomont
3Centrum Medyczne Visus w Starachowicach
Kierownik: dr n. med. Alicja Dębicka


Summary: Vitreomacular syndrome is caused by noncomplete posterior vitreal detachment, inducing forces interacting with retinal surface. These include: vitreoretinal traction syndrome, macular hole and epiretinal membrane. Deformation of retinal surface, its edema and interruption leads to central visual acuity reductions, metamorphopsia and central scotoma. Optical coherent tomography brought great contribution in these pathologies understanding. Vitrectomy is therapy of choice for vitreomacular syndrome. Enzymatic vitreolysis, with still smaller success rate, is an alternative method, which has been recently developed.

Słowa kluczowe: zespół szklistkowo-plamkowy, enzymatyczna witreoliza.

Keywords: vitreomacular syndrome, enzymatic vitreolysis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI