Wydanie 3/2013
str. 25

Ocena funkcji wzroku, grubości siatkówki w regionie dołka oraz występowania powikłań u pacjentów z idiopatycznymi błonami przedsiatkówkowymi leczonych metodą witrektomii tylnej z usunięciem błony granicznej wewnętrznej siatkówki – doświadczenia wła

Evaluation of Visual Function, Foveal Retinal Thickness and Complications after Idiopathic Epiretinal Membranes Surgery with Internal Limiting Membrane Peeling – Own Experience

Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Gosławski, Karol Krzystolik, Wojciech Lubiński

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, prof. PUM, FEBO


Summary: Purpose: To assess the distance best corrected visual acuity, subjective central visual function, foveal thickness and postoperative complications in patients with idiopathic epiretinal membranes treated by pars plana vitrectomy with internal limiting membrane peeling.
Material and methods: Twenty seven eyes/ 27 patients; 18 females and 10 males; mean age 69 ±7 yrs., with idiopathic epiretinal membranes were treated with 20 or 25 G pars plana vitrectomy with internal limiting membrane peeling using Brillant Peel and SF6 or C3F8 gas tamponade.
The mean follow-up time was 11 months (range: 6–36 months). Before and after surgery distance best corrected visual acuity, subjective central visual function, foveal thickness (Stratus OCT 3000, Carl Zeiss Meditec, Inc) and postoperative complications were assessed.
Statistical analysis of obtained results was performed. Significance level was equal p<0.05.
Results: Statistically significant improvement of distance best corrected visual acuity after surgery was noted. Median of distance best corrected visual acuity before vitrectomy was 0.2 and after was 0.4, p=0.002. After mean of two months subjective visual improvement (disappearance or reduced of metamorhopsy, better central visual function) was obtained in 24/27 eyes (88%).
Statistically significant reduction in foveal thickness after surgery was observed. Mean foveal thickness before vitrectomy was 501±113 µm and after was 390±103 µm (p=0.0003), respectively.
Serious complications were detected only in 2 eyes (7%) – retinal detachment.
Conclusions: In patients with idiopathic epiretinal membranes pars plana vitrectomy with internal limiting membrane peeling was very effective surgical procedure. Our results are consistant with other results described in the literature.

Słowa kluczowe: idiopatyczne błony przedsiatkówkowe, witrektomia, funkcja wzroku, grubość dołka, powikłania.

Keywords: idiopathic epimacular membrane, pars plana vitrectomy, visual function, foveal thickness, complications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI