Wydanie 3/2013
str. 34

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – współczesne poglądy na leczenie

Age-related Macular Degeneration – Current Issues Concerning Modern Treatment

Iwona Świtka-Więcławska, Anna Jabłońska

Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: The aim of the study was to review the most dynamic and current issues concerning today’s treatment options and promising research efforts regarding treatment for age-related macular degeneration.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD, monoteriapia, czynniki anty-VEGF, terapia łączona, radioterapia, terapia fotodynamiczna – PDT, kortykosteroidy, aflibercept.

Keywords: age-related macular degeneration (AMD), monotherapy treatment, different anti-VEGF, combined therapy, radiotherapy, photodynamic therapy (PDT), corticosteroids.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI