Wydanie 3/2013
str. 42

Zastosowanie VEGF Trap-Eye w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – wyniki wieloośrodkowych badań klinicznych VIEW 1 i VIEW 2

VEGF Trap-Eye Application in Wet Age-related Macular Degeneration Treatment – Results of VIEW 1 and VIEW 2 Multicentre Clinical Trials

Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma-Ziaja2, Małgorzata Szkaradek2, Aneta Lewicka-Chomont2, Michael Koss3

1Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie
Kierownik: lek. Aneta Lewicka-Chomont
3 Klinika Okulistyki Uniwersytetu Goethego, Frankfurt nad Menem, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Frank Koch


Summary: Wet age-related macular degeneration is common cause of vision loss in developed countries. Anti-vascular endothelial growth factor therapies are considered as the standard treatment. Anti-vascular endothelial growth factor agents such as ranibizumab, which has been in clinical use for the last few years, inhibit angiogenesis in the eye by suppressing abnormal blood vessel growth, leading to vision improvement. Aflibercept, another therapy known as VEGF Trap-Eye (Eylea) is a new promising drug. VIEW 1 and VIEW 2 (VEGF-Trap-Eye: Investigation of Efficacy and Safety in wet age-related macular degeneration studies) demonstrate that aflibercept, dosed every 2 months after a monthly loading dose for 3 months, has comparable results in vision improvement in the proportion of patients who maintained or improved vision at 52 weeks compared with monthly injections of ranibizumab.

Słowa kluczowe: wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem,VEGF Trap-Eye, aflibercept, Eylea.

Keywords: wet age-related macular degeneration, VEGF Trap-Eye, aflibercept, Eylea.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI