Wydanie 3/2013
str. 53

Zastosowanie doszklistkowego implantu Ozurdexu w terapii obrzęku plamki po zakrzepie gałęzi żyły środkowej siatkówki – opisy przypadków

Intravitreal Dexamethasone Implant Ozurdex in the Treatment of Macular Oedema Following Branch Retinal Vein Occlusion – Case Reports

Małgorzata Figurska, Mariusz Kosatka, Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Rękas, prof. nadzw. WIM


Summary: The aim of the paper is to present outcomes of macular oedema secondary to branch retinal vein occlusion when treated with one intravitreal dexamethasone implant Ozurdex injection in 12 months follow up. Two patients received injections of Ozurdex after three intravitreal dose of ranibizumab which didn’t effect permanent macular oedema resolution with morphological and functional stabilization. Best morphological treatment results were observed two months after injection with functional stabilization (the first case) and improvement (the second case). After 12 months in the second case retrial ranibizumab injections are planned due to recurrent macular oedema. We didn’t observe any side effects of Ozurdex therapy.

Słowa kluczowe: doszklistkowy implant deksametazonu, obrzęk plamki, zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki.

Keywords: dexamethasone intravitreal implant, macular oedema, branch retinal vein occlusion.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI