Wydanie 3/2013
str. 61

Tętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego towarzysząca olbrzymiokomórkowemu zapaleniu tętnic – aktualny stan wiedzy na temat diagnostyki i leczenia

Arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy – the Current Knowledge on Diagnostics and Management

Monika Drobek-Słowik, Wojciech Lubiński

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, prof. PUM


Summary: Giant cell arteritis is a systemic disease with vasculitis affecting large and medium-sized arteries, most commonly the temporal and other cranial ones. The most serious ocular manifestation of giant cell arteritis is anarteritic anterior ischemic optic neuropathy. It is the prime medical emergency in ophthalmology because it may result in permanent blindness in one or both eyes. Temporal artery biopsy is still the “gold standard” for establishing the diagnosis of giant cell arteritis. The vision loss is preventable if patients are diagnosed early and treated immediately with high corticosteroids doses.

Słowa kluczowe: tętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, objawy, leczenie.

Keywords: arteritic anterior ischemic optic neuropathy, giant cell arteritis, symptoms, management.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI