Wydanie 4/2014
str. 27

Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki

Diagnostic and Therapeutic Procedures in Macular Edema Secondary to Retinal Vein Occlusion or Branch Retinal Vein Occlusion

Marta Szaflik1,2, Jerzy Szaflik1,3

1Centrum Okulistyczne Laser w Warszawie
2Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
3Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Summary: Retinal vein occlusions are the second most common type of vascular disorder of the retina after diabetic retinopathy. Advanced age is a basic risk factor for retinal vein occlusions. Other risk factors include systemic conditions like: hypertension, arteriosclerosis, diabetes mellitus, hyperlipidemia, vascular cerebral stroke or renal diseases.
Retinal vein occlusion is one of the most common causes of sudden painless unilateral loss of vision. Occlusion may occur in the central retinal vein or branch retinal vein. Loss of vision is usually secondary to macular oedema. Optical coherence tomography and fluorescein angiography are efficient tools for diagnosing and evaluating retinal consequences of retinal vein occlusions. Treatment procedures for macular edema secondary to RVOs include intravitreal injections (anti-VEGF, steroids) or laser.

Słowa kluczowe: obrzęk plamki, zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki, zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki, iniekcje doszklistkowe, optyczna koherentna tomografia.

Keywords: macular edema, retinal vein occlusion, branch retinal vein occlusion, intravitreal injections, optical coherence tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI