Wydanie 4/2014
str. 44

Analiza funkcji bioelektrycznej systemu czopkowego regionu plamki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych doszklistkowymi iniekcjami bewacyzumabu (Avastinem)

Analysis of Macular Function, Thickness and Retinal Circulation in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration Treated with Intravitreal Bevacizumab Injections (Avastin)

Krzysztof Szmatłoch, Wojciech Lubiński, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Zbigniew Szych, Jolanta Gronkowska, Danuta Karczewicz

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński


Summary: Purpose: To analyse multifocal electroretinogram test results, and its comparison with visual acuity, foveal thickness and retinal circulation before and after intravitreal injections of bevacizumab in eyes with exudative age-related macular degeneration.
Material and Methods: Thirty one eyes of 30 patients (mean age 72.5±9.59 years), with exudative form of age-related macular degeneration were treated with intravitreal injections of bevacizumab (inclusion criteria based on fluorescein angiography). Each patient received three injections with interval period 4–6 wweeks. 6 and 12 months from baseline the following examinations were performed: logMAR distance best corrected visual acuity test, multifocal electroretinogram recordings and foveal thickness in optical coherence tomography. Additionally fluorescein angiography carried out and analyzed at baseline and 12 months after.
Results: Six and 12 months from baseline, the distance best corrected visual acuity, foveal thickness and multifocal electroretinogram results did not differ significantly. Significant negative correlation between distance best corrected visual acuity and foveal thickness was found in 6 months from baseline (p=0.033). One year from baseline reduction of leakage dye in fluorescein angiography was observed albeit this difference was not significant. At 12 months follow-up the only statistically significant difference was detected in size of active choroidal neovascularization, which was reduced in comparison to baseline value (p=0.000005).
Conclusions: In 12 months follow-up, in patients with exudative age-related macular degeneration treated with bevacizumab injections, stabilization of macular function was observed and confirmed also in multifocal electroretinogram test. Multifocal electroretinogram test seems to be a good additional tool for bevacizumab treatment monitoring. Results of our study suggest that this type of treatment slow-down progression of exudative age-related macular degeneration.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, leczenie bewacyzumabem, optyczna koherentna tomografia, funkcja plamki, elektroretinogram wieloogniskowy.

Keywords: age-related macular degeneration, bevacizumab treatment, optical coherence tomography, macular function, multifocal electroretinogram.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI