Wydanie 2/2005

Zez u dzieci przedwcześnie urodzonych

Strabismus in Premature Born Children

Beata Kępa, Mirosława Grałek, Ewa Czerwińska, Małgorzata Seroczyńska, Wojciech Hautz

Klinika Okulistyki, Instytut - Pomnik "Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszaie Kierownik: prof. dr hab. med. Mirosława Grałek


Summary: The aim of our study was to evaluate the results of strabismus surgeries carried out in 18 premature born children. Visual outcomes, refractive errors, amblyopia, anisometropia and prevalence of neurological disorders were analyzed.

Keywords: strabismus, premature born children, ROP, refractive errors, surgery of strabismus.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI