Wydanie 2/2005

Znaczenie objawów ocznych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia wodogłowia u dzieci i młodzieży

Hydrocephalus Diagnosis and Treatment Monitoring in Children and Adolescents - Significance of Ocular Manifestation

Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: Hydrocephalus indicates increased accumulation of fluid within the cranium, with the abnormal enlargement of the cerebral ventricles that results from increased intracranial pressure. The unique anatomic location of the visual sensory pathway and all the ocular motion nerves in the brain has made the ophthalmic system vulnerable to increased intracranial pressure. The results of ophthalmologic examination of 426 children with hydrocephalus are presented. Patients were divided into 5 groups according to the age and hydrocephalus cause. Visual acuity, refractive error, eye movement, anterior segment, optic disc appearance, visual field were examined. Ophthalmologic disorders were markedly more frequent in hydrocephalic children than in general population. Squint was the most common visual abnormality, the second one was abnormal optic disc appearance. Ocular disorders depend on shunt placement or replacement.

Keywords: hydrocephalus, eye abnormalities.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI