Wydanie 4/2016
str. 9 - 12

Naczyniowe anomalie okołogałkowe u dzieci. Część I. Guzy naczyniowe

Periorbital Vascular Anomalies in Children. Part I. The Vascular Tumors

Mirosława Grałek 1 , Artur Kobielski 2 , Anna Niwald 1

1 Oddział Okulistyki Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej, SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Niwald
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: lek. Artur Kobielski


Summary: This paper presents the current knowledge of periocular vascular tumors in infants and children. Two main groups of vascular abnormolities are distinquished: vascular tumors (hemangiomas) and vascular malformations. Hemangiomas are defined as vascular tumors with a growth phase, marked by endothelial proliferation and hypercellularity, and an involutive phase. Infantile hemangiomas are the most common vascular lesions. Diagnostic criteria of hemangiomas include clinical pictures, imaging diagnostic, histopatological and immunohistochemical examination. The treatment of perioocular vascular hemangiomas is either conservative and/or surgical.

Słowa kluczowe: dzieci, oko, naczyniaki, rozpoznanie, leczenie.

Keywords: children, eye, hemangiomas, diagnosis, therapy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI