Wydanie 4/2016
str. 16 - 19

Dynamika regresji naczyniaków wczesnodziecięcych okolicy oczodołowej leczonych propranololem

Regression of Periorbital Infantile Haemangiomas Treated with Propranolol

Anna Niwald 1 , Mirosława Grałek 1 , Katarzyna Piasecka 1 , Artur Kobielski 2 , Przemysław Przewratil 3

1 Oddział Okulistyki Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej, SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Niwald
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Kierownik: lek. Artur Kobielski
3 Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej UM w Łodzi, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Andrzejewska


Summary: Purpose: To evaluate the efficacy of oral propranolol treatment for infantile periorbital haemangioma.
Material and Methods: 26 infants (girls) with periorbital infantile hemangiomas were treated with propranolol. Oral propranolol treatment with dose of 2–2.5 mg/kg/day was introduced in hospital and continued at home. We analyzed the reduction in size of haemangioma after three months and six months of follow-up. Treatment efficacy was defined as no response (reduction <10% ), positive response (10–30% reduction), strong positive response (31–60% reduction) and very strong positive response (>60% reduction).
Results: Lesion size decreased in all cases after three months: strong positive and very strong positive response was observed in 55.6% and 11.1% of palpebral haemangiomas, in 76.9% and 15.4% of orbital lesions, and in 50.0% and 25.0% of segmentary and giant haemangiomas of face included eyelids and orbit, respectively. In 6 months of follow-up, 80.8% of all haemangiomas had very strong positive response and 19.2% had positive response.
Conclusions: Early treatment with oral propranolol enable to achieve very effective results in infantile periorbital hemangioma reduction.

Słowa kluczowe: naczyniaki wczesnodziecięce, powieki, oczodół, zmniejszenie guza, propranolol.

Keywords: infantile hemangiomas, eyelids, orbit, reduction of the tumor, propranolol.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI