Wydanie 4/2016
str. 30 - 33

Jaskra wtórna w przebiegu zapaleń błony naczyniowej u dzieci

Secondary Glaucoma Due to Uveitis in Children

Gracjana Fijałkowska 1,2 , Erita Filipek 2

1 Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek


Summary: Secondary glaucoma due to uveitis in children is a great diagnostic and therapeutic challenge for ophthalmologists. Despite the modern methods of diagnosis and treatment, it still remains one of the most feared complications of uveitis in children, which can lead to blindness. The aim of the article is to present the latest reports of secondary glaucoma due to uveitis in children.

Słowa kluczowe: jaskra wtórna u dzieci, ciśnienie wewnątrzgałkowe, zapalenia błony naczyniowej.

Keywords: secondary glaucoma in children, intraocular pressure, uveitis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI