Wydanie 4/2016
str. 34 - 38

Retinopatia słoneczna u dzieci powstała w wyniku obserwacji częściowego zaćmienia Słońca – obraz optycznej koherentnej tomografii siatkówki

Solar Retinopathy after Observation of the Partial Solar Eclipse – Image in the Optical Coherence Tomography of the Retina in Children

Erita Filipek 1,2 , Magdalena Pietrzyk-Rosołowska 3 , Lidia Nawrocka 1,2 Adam Kabiesz 4

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek
2 Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Oddział Okulistyczny SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
4 Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Summary: Patient and Methods: Morphological and functional evaluation of the central retina in 7 patients aged 11 to 17, treated in the University Centre
of Ophthalmology and Oncology Silesian Medical University in Katowice for acute solar retinopathy after partial solar eclipse unprotected observation. Basic ocular examination, optical coherence tomography of the retina and static perimetry were performed.
Results: In all presented cases a decreased visual acuity or blurred vision were detected. Ophthalmoscopy in slit lamp has not revealed changes in any of the cases, whereas optical coherence tomography detected morphological impairments in all patients. All patients presented in our report have regular checkups and the evolution of retinal impairments is monitored by optical coherence tomography.
Conclusions: There is no specific treatment of solar retinopathy. Unprotected solar radiation exposure can lead to irreversible changes in central retina and decreased visual acuity.

Słowa kluczowe: retinopatia słoneczna, optyczna koherentna tomografia, zaćmienie Słońca, dzieci.

Keywords: solar retinopathy, optical coherence tomography, solar eclipse, children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI