Wydanie 4/2016
str. 62 - 66

Wrodzona niedrożność dróg łzowych u dzieci – diagnostyka i leczenie

Congenital Lacrimal Duct Obstruction in Children – Diagnostics and Treatment

Marcin Wołowiec, Aleksandra Jakubaszek, Agnieszka Samsel

Oddział Okulistyczny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie
Kierownik: dr n. med. Agnieszka Samsel


Summary: Congenital lacrimal duct obstruction appears in about 20% of children in the first months of life and presents with epiphora, tear lake and/or mucopurulent discharge in conjunctival sac. In the majority of patients spontaneous resolution is observed during the first year of life, conservative treatment including hydrostatic lacrimal sac massage and topical antibiotics if indicated are sufficient. After conservative treatment has failed, probing of nasolacrimal duct is performed and then, if unsuccessful, intubation is recommended. Both methods have high success rates in pediatric patients but in case of persistent symptoms, the gold standard of definitive treatment is dacryocystorhinostomy.

Słowa kluczowe: wrodzona niedrożność dróg łzowych, dzieci, nadmierne łzawienie, sondowanie, dakryocystorhinostomia.

Keywords: congenital lacrimal duct obstruction, children, epiphora, probing, dacryocystorhinostomy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI