Wydanie 4/2016
str. 80 - 82

Przypadek kostniaka naczyniówki u 6-miesięcznego niemowlęcia

Case of Choroidal Osteoma in 6-Months-old Infant

Mirosława Grałek, Anna Niwald, Agnieszka Moll, Monika Daszyńska

Oddział Okulistyki Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej, SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Niwald


Summary: This paper reports a case of choroidal osteoma in the 6-months-old girl with a squint from the birth. Clinical picture, US of the eye balls and fluorescein angiography enabled the diagnosis. Due to the uncomplicated nature of the osteoma there were no indications for treatment. The infant requires a further observation.

Słowa kluczowe: kostniak naczyniówki, diagnostyka, dzieci.

Keywords: choroidal osteoma, diagnosis, children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI