Wydanie 4/2016
str. 95 - 99

Chirurgiczne usunięcie przetrwałej błony źrenicznej u niemowląt – opis przypadków

Surgical Extraction of Persistent Pupillary Membrane in Infants – Case Reports

Lidia Nawrocka 1 , Erita Filipek 1,2 , Maria Formińska-Kapuścik 1 , Katarzyna Stangrecka-Matelska 3

1 Oddział Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: dr hab. n. med. Erita Filipek
3 Poradnia Okulistyczna dla Dzieci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Summary: The authors present a description of 3 cases, surgical removal of persistent pupillary membrane infants who were initially diagnosed with congenital cataract. The girl was operated on at the age of 2.5 months and two boys at the age of 4.5 and 7 months, respectively. In all cases during follow-up lens remained translucent, and children require correction spectacle and periodic inspection.

Słowa kluczowe: przetrwała błona źreniczna (PPM), leczenie operacyjne, niemowlęta.

Keywords: persistent pupillary membrane (PPM), surgery, infants.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI