Wydanie 1/2007

Dystrofie rogówki o znanym podłożu genetycznym innym niż mutacje w genie TGFBI

Corneal Dystrophies with Known Genetic Background Other Than TGFBI Gene Mutations

Monika Ołdak1, Radosław Maksym1, Lech Korniszewski2, Jacek P. Szaflik3, Jacek Malejczyk1, Rafał Płoski4, Jerzy Szaflik3

1Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n.med. Jacek Malejczyk
2Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n.med. Henryk Skarżyński
3Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
4Zakład Genetyki Medycznej Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Rafał Płoski


Summary: The article provides a short overview on the genetic background, other than TGFBI, associated with corneal dystrophies. The large and heterogeneous group of corneal dystrophies have been classified according to the genes involved.

Keywords: cornea, dystrophy, molecular genetics, inheritance, mutation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI