Wydanie 1/2007

Narzędzia genetyki molekularnej wykorzystywane do identyfikacji genetycznie uwarunkowanych chorób narządu wzroku

Molecular Genetics Methods used for Genetically Determined Ocular System Disorders Identification

Małgorzata Rydzanicz1, Agata Frajdenberg2, Monika Podfigurna-Musielak3, Małgorzata Mrugacz4, Krystyna Pecold2, Marzena Gajęcka1

1Zakład Mutagenezy Środowiskowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Nowak
2Katedra i Klinika Oklistyki Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
3Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Ordynator: dr n. med. Anna Dałkowska
4Klinika Okulistyki Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: This paper presents molecular genetics methods in research on genetically determined disorders in ophthalmology. Examples from research in vision and ophthalmology are included.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI