Wydanie 1/2007

Typy dziedziczenia w genetycznie uwarunkowanych chorobach narządu wzroku

Patterns of Inheritance in Genetically Determined Ocular System Disorders

Monika Podfigurna-Musielak1, Agata Frajdenberg2, Małgorzata Rydzanicz3, Małgorzata Mrugacz4, Krystyna Pecold2, Marzena Gajęcka3

1Oddział Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Ordynator: dr n. med. Anna Dałkowska
2Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik: dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki
3Zakład Mutagenezy Środowiskowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Nowak
4Klinika Okulistyki Dziecięcej Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: This paper presents the patterns of inheritance in ophthalmology. The ocular disease and syndrome examples associated with different patterns of inheritance are presented.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI