Wydanie 2/2007

Kryteria rozpoznawania i wyrównania metabolicznego cukrzycy

Diabetes Diagnostic and Metabolic Compensation Criteria

Waldemar Karnafel

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel


Summary: In the paper basic risk factors and symptoms suggesting diabetes development possibilities in patient presenting to the ophthalmologist are described. Normal glycemia range and glucose load tests and rules of the metabolic compensation monitoring were also discussed

Keywords: diabetes, diagnosis, risk factors, metabolic balance


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI