Wydanie 2/2007

Patofizjologia retinopatii cukrzycowej jako podstawa i postulat planowej, „łączonej” opieki diabetologiczno-okulistycznej – czego okulista powinien oczekiwać od diabetologa?

Diabetic Retinopathy Patophysiology as the Basis and Stipulation of the Planned “Shared” Diabetological-Ophthalmological Care – What the Ophthalmologist Should Expect from Diabetologist?

Jan Tatoń

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie, II Wydział Lekarski Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Czech


Summary: Abnormalities in the ocular organ caused by diabetes mellitus have different character. In majority they are related to diabetic angiopathy. Their pathogenetic mechanisms embrace the phenomena, which can not be influenced by therapy like genetics, time course, sex and factors which could be limited by therapeutic intervention of general (diabetological) character and local (ophthalmological) approach. They are: metabolism control, blood pressure, microvessel hemodynamics, endothelial function, coagulation changes. Therapy of these general, pathogenetic disturbances contributing to the appearance of the vascular degenerative symptoms in the retina and in the eye should be programmed as the holistic, “shared” diabetological-ophthalmologic care.

Keywords: pathophynology of diabetic retinopathy, genetic, metabolic, hemodynamic, endothelial factors and treatment of diabetic retinopathy, programmed diabetological-ophthalmological care


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI