Wydanie specjalne luty 2005

Farmakologiczne leczenie jaskry z naczyniowymi czynnikami ryzyka

Pharmacological therapy of glaucoma in patients with vascular risk factors

Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: In the management of glaucoma individual risk factors should be taken into consideration. Glaucoma in patients with vascular risk factors requires more complicated approach. Treatment should be aimed not only at intraocular pressure lowering, but also at improving impaired retrobulbar blood flow to prevent further damage to the optic nerve. Medical therapy plays an important role in the successful management of this condition. This article describes commonly used pharmacologic agents: â-blockers, topical carbonic anhydrase inhibitors, prostaglandin analogues and alpha- adrenergic agonists with focus on ocular blood flow effects of these agents.

Keywords: glaucoma, vascular risk factors, treatment


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI