Wydanie specjalne luty 2005

Występowanie naczyniowych czynników ryzyka w polskiej populacji chorych na jaskrę - badania epidemiologiczne z lat 2002-2003. Wyniki badań ankietowych 18 645 chorych

Vascular Risc Factors in the population of Polish glaucoma patients - epidemiologic studies from years 2002-2003

Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: The etiology and management of glaucoma remains the subject of continuing investigation. This article describes individual vascular risk factors coexisting with glaucoma in the population of Polish glaucoma patients. The study was based on questionare sent to glaucoma specialists and the results come from 18 645 glaucoma patients.

Keywords: glaucoma, risk factors.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI