Wydanie 2/2013

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Zaćma wrodzona – etiologia i leczenie (str. 9)
Tomasz Chorągiewicz, Dominika Nowakowska, Kamila Wertejuk, Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Jacek Ciechan, Robert Rejdak

Congenital Cataract – Etiology and Treatment
Korekcja resztkowej wady refrakcji u pacjentów po operacji zaćmy – z zastosowaniem implantów Rayner Sulcoflex wszczepianych do bruzdy rzęskowej (str. 14)
Piotr Polakowski, Wojciech Kołodziejczyk, Jacek P. Szaflik

Correction of Residual Refractive Error after Routine Phacoemulsification with Rayner Sulcoflex IOL Implanted in the Ciliary Sulcus
Zastosowanie soczewki Artisan w leczeniu bezsoczewkowości (str. 17)
Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Agnieszka Oleszczuk1, Kamila Wertejuk1, Dominika Nowakowska 1, Magdalena Futyma-Ziaja2, Anselm G.M. Jünemann3, Robert Rejdak1,2, Elżbieta Oczkowska4

Iris Claw Artisan Lens Implantation in Aphacic Eyes
Soczewki fakijne tylnokomorowe – Visian ICL (str. 21)
Tomasz Gałecki, Monika Łazicka-Gałecka, Anna Kamińska, Jacek P. Szaflik

Posterior Chamber Phakic IOL – Visian ICL
Bezsoczewkowość – metody leczenia (str. 24)
Tomasz Chorągiewicz1, Kamila Wertejuk1, Dominika Nowakowska1, Katarzyna Nowomiejska1, Agnieszka Oleszczuk1, Dariusz Haszcz1, Robert Rejdak1, Elżbieta Oczkowska2

Aphakia – Treatment Methods
Postępowanie w pooperacyjnym odwarstwieniu błony Descemeta – opis dwóch przypadków (str. 28)
Ewa Tomaszewska, Agnieszka Szczygieł, Jacek P. Szaflik

Management of Descemet’s Membrane Detachment after Intraocular Surgery – a Report of Two Cases
Krwotok nadnaczyniówkowy będący następstwem chirurgii zaćmy – rozpoznanie i leczenie (str. 33)
Katarzyna Nowomiejska, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak

Suprachoroidal Haemorrhage Due to Cataract Surgery – Diagnosis and Management
Postępowanie w przypadku uszkodzenia torebki tylnej soczewki podczas operacji zaćmy (str. 35)
Katarzyna Nowomiejska, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak

Management of the Posterior Lens Capsule Tear During Cataract Surgery
Ocena wpływu fakoemulsyfikacji na parametry przedniego odcinka gałki ocznej oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe u chorych na zaćmę powikłaną jaskrą pierwotną zamykającego się kąta – przegląd piśmiennictwa (str. 37)
Ewelina Pyszniak, Agnieszka Kustra, Dominika Wróbel-Dudzińska, Tomasz Żarnowski

Anterior Chamber Parameters and Intraocular Pressure Changes after Cataract Phacoemusification in Eyes with Primary Angle-closure Glaucoma – Literature Overview
Pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej (str. 42)
Katarzyna Nowomiejska, Agnieszka Oleszczuk, Tomasz Chorągiewicz, Robert Rejdak

Postoperative Endophthalmitis
Ocena wyników badań optycznej koherentnej tomografii oraz ostrości wzroku po operacjach wgłobieniowych u pacjentów z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki obejmującym plamkę (str. 44)
Karolina Kaźmierczak, Mateusz Burduk, Joanna Stafiej, Dorota Urbaniak, Bartosz Sikorski, Grażyna Malukiewicz

Early Optical Coherence Tomography Findings and Visual Outcomes after Scleral Buckling for Macula-off Rhegmatogenous Retinal Detachment
Związek poziomu uszkodzeń oksydacyjnych DNA oraz efektywności ich naprawy z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej (str. 47)
Magda Cuchra1, Ireneusz Majsterek1, Karolina Przybyłowska1, Anna Kamińska2, Mira Gacek2, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik2

Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population
Aminotransferazy kynureniny w procesie kataraktogenezy (str. 52)
Tomasz Chorągiewicz1, Katarzyna Nowomiejska1, Agnieszka Oleszczuk1, Kamila Wertejuk1, Dominika Nowakowska1, Magdalena Futyma-Ziaja2, Anselm G.M. Jünemann3, Robert Rejdak1

Kynurenine Aminotransferases in Cataractogenesis
Skuteczność leczenia przewlekłego zespołu Irvina-Gassa roztworem bromfenaku sodu – opis dwóch przypadków (str. 55)
Dominik Odrobina, Piotr Gozdek, Mariusz Maroszyński, Iwona Laudańska-Olszewska

Bromfenac Ophthalmic Solution Efficacy for the Treatment of Chronic Pseudophakic Cystoid Macular Edema – Report of Two Cases
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w diagnozowaniu i monitorowaniu jaskry (str. 58)
Agnieszka Rozegnał-Madej1, Emilia Bielecka2, Tomasz Żarnowski1

Optical Coherence Tomography in Glaucoma Diagnostics and Monitoring
Leczenie jaskry a powierzchnia oka – konsekwencje wyboru metody terapeutycznej (str. 63)
Joanna Wierzbowska

Glaucoma Treatment and Ocular Surface – Consequences of the Therapeutic Method Choice

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI