Wydanie 1/2017

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Historia polskiej onkologii okulistycznej w krakowskiej klinice okulistyki (str. 9 - 13)
Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Anna Bogdali 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Anna Markiewicz 1,2

History of Polish Ocular Oncology in the Department of Ophthalmology in Cracow
Diagnostyka nowotworów naczyniówki (str. 14 - 17)
Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Barbara Jakubowska 2 , Anna Markiewicz 1,2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 2 , Anna Bogdali 1,2

Choroidal Tumors Diagnosis
Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki (str. 18 - 26)
Piotr Oleksy, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon

Diagnosis and Treatment of Circumscribed Choroidal Hemangioma
Czerniak tęczówki – diagnostyka, klasyfikacja i leczenie (str. 27 - 30)
Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon

Iris Melanoma – Diagnosis, Classification and Treatment
Brachyterapia czerniaka błony naczyniowej (str. 31 - 34)
Anna Bogdali 1,2 , Anna Markiewicz 1,2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Joanna Kowal 2 , Barbara Jakubowska 2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Brachytherapy in Uveal Melanoma
Terapia protonowa nowotworów wewnątrzgałkowych (str. 35 - 37)
Anna Markiewicz 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2 , Anna Bogdali 1,2 , Joanna Kowal 2 , Magdalena Dębicka-Kumela 1,2 , Barbara Jakubowska 2

Prothon Beam Radiation of Intraocular Tumors
Endoresekcja czerniaka naczyniówki – wskazania i ograniczenia metody (str. 38 - 41)
Agnieszka Kubicka-Trząska 1 , Krzysztof Morawski 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Endoresection of Choroidal Melanoma – Indications and Limitations
Postępowanie w leczeniu nowotworów powiek (str. 42 - 48)
Joanna Kowal, Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Bogdali, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon

Management of the Eyelid Tumors
Genetyczne aspekty siatkówczaka (str. 49 - 51)
Krzysztof Morawski 1 , Justyna Jędrychowska-Jamborska 1 , Agnieszka Kubicka-Trząska1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Genetic Aspects of Retinoblastoma
Klasyfikacja siatkówczaka (str. 52 - 55)
Krzysztof Morawski 1 , Justyna Jędrychowska-Jamborska 1 , Agnieszka Kubicka-Trząska 1,2 , Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Classification of Retinoblastoma
Jaskra neowaskularna objawem maskującym guzów wewnątrzgałkowych (str. 56 - 60)
Dorota Pożarowska, Justyna Kłos-Rola, Andrzej Sawicki, Tomasz Żarnowski

Neovascular Glaucoma – a Masking Picture of Intraocular Tumors
Ocena kliniczna a rozpoznanie histopatologiczne nowotworów aparatu ochronnego oka (str. 61 - 65)
Sebastian Sirek 1,2 , Nina Augustyn 3 , Mariola Gardocka 2 , Dorota Pojda-Wilczek 1,2

Clinical Evaluation of a Histopathological Diagnosis of the Ocular Adnexae Tumors
Zastosowanie kolorowego Dopplera do oceny ultrasonograficznej przepływów w naczyniach tętniczych gałki ocznej i rejonu pozagałkowego – technika, możliwości i ograniczenia. Doświadczenia własne (str. 66 - 70)
Arkadiusz Zegadło, Artur Maliborski

The Use of Colour Doppler Ultrasonography to Assess Flows in the Arterial Vessels in the Eyeball and Retrobulbar Space – Technique, Possibilities and Limitations. Own Experience
Przydatność oceny stopnia ścieńczenia kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce w przebiegu pierwotnej jaskry młodzieńczej. Doniesienie wstępne (str. 71 - 73)
Janusz Czajkowski

Usefulness of the Retinal Nerve Fiber Layer Thinning Evaluation in Macula Due to Primary Juvenile Glaucoma. Primary Report
Sulodeksyd – możliwości zastosowania u pacjentów z retinopatią cukrzycową (str. 74 - 76)
Agnieszka Serwatka, Iwona Grabska-Liberek, Piotr Tesla

Sulodexide – the New Treatment Possibilities in Patients with Diabetic Retinopathy
Sulodeksyd – rola w leczeniu zakrzepu w łożysku żylnym siatkówki (str. 77 - 79)
Katarzyna Michalska-Małecka 1,2 Michał Chrząszcz 2 , Anna Heinke Knudsen 2

The Role of Sulodexide in Retinal Vein Occlusion Treatment
Zastosowanie badania mikroperymetrycznego w diagnostyce schorzeń siatkówki (str. 80 - 83)
Wiktoria Osiak 2 , Katarzyna Parszewska 2 , Rafał Mazur 2 , Sebastan Masternak 2 , Joanna Dolar-Szczasny 1 , Anna Święch-Zubilewicz 1

Microperimetry in Central Retinal Diseases Diagnostics
Tyndalometria w okulistyce (str. 84 - 86)
Sebastan Masternak 2 , Rafał Mazur 2 , Katarzyna Parszewska 2 , Wiktoria Osiak 2 , Joanna Dolar-Szczasny 1 , Anna Święch-Zubilewicz 1

Tyndalometry in Ophthalmology
Samoistna bezpośrednia przetoka szyjno-jamista – opis przypadku (str. 87 - 90)
Katarzyna Knakiewicz, Anna Dołowiec, Piotr Marszalik

Spontaneous Carotid Cavernous Direct Fistula – Case Report
Urazy tępe z wylewem krwi do komory przedniej u dzieci – materiał własny (str. 91 - 94)
Barbara Łabiak, Agnieszka M. Samsel, Aleksandra Jakubaszek, Kamil Szwed, Marcin Wołowiec, Ewa Szała

Blunt Ocular Trauma with Hyphema in Children – Own Material

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI