Wydanie 2/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Operacje zaćmy u pacjentów z chorobą Behçeta
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Justyna Izdebska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik

Cataract Surgeries in Patients with Behçet?s Disease
Badania angiograficzne dna oka w diagnostyce chorób zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej
Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek

Fundus Angiographic Examination in the Inflammatory Diseases in the Posterior Segment of the Eye Diagnostics
Patomechanizm zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka - rola endotoksyn bakteryjnych i antygenu HLA-B27
Marta Misiuk-Hojło, Marcin Zieliński

Anterior Uveitis Pathomechanism - Bacterial Endotoxins and HLA-B27 Antigen Role
Zastosowanie immunoglobuliny ludzkiej w leczeniu zapalenia błony naczyniowej u dzieci
Małgorzata Seroczyńska, Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko, Barbara Chipczyńska, Beata Kępa, Kinga Adach

Human Immunoglobulin Application in the Uveitis Treatment in Children
Retinopatie przebiegające z syntezą przeciwciał przeciwsiatkówkowych
Magdalena Smużyńska, Halina Wykrota, Maria Formińska-Kapuścik, Krzysztof Trzciąkowski

Retinopathies with Antiretinal Antibodies Synthesis of in Their Course
Zapalenie wnętrza gałki ocznej jako powikłanie urazów spowodowanych ciałami obcymi wewnątrzgałkowymi
Katarzyna J. Napora1, Iwona Obuchowska1, Radosław Żywalewski2, Aneta Sidorowicz1, Anna Bryl-Przybylska1, Zofia Mariak1

Endophthalmitis as a Complication of Ocular Injuries Caused by Intraocular Foreign Bodies
Implanty doszklistkowe w leczeniu zapalenia błony naczyniowej
Małgorzata Iwanejko, Marta Misiuk-Hojło

Intravitreal Implants in the Uveitis Treament
Pars planitis - obraz kliniczny i leczenie
Iwona Obuchowska, Katarzyna J. Napora, Zofia Mariak

Pars Planitis - Clinical Picture and Treatment
Zapalenie pośredniej części błony naczyniowej w przebiegu stwardnienia rozsianego - opis przypadku
Iwona Obuchowska, Katarzyna J. Napora, Joanna Konopińska, Zofia Mariak

Intermediate Uveitis in the Multiple Sclerosis Course - Case Report
Oczne objawy w neurologicznym zespole paraneoplastycznym
Magdalena Smużyńska, Ewa Mrukwa-Kominek, Halina Wykrota

Ophthalmologic Symptoms in Neurological Paraneoplastic Syndrome
Leczenie neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu choroidopatii pełzającej - opis przypadku
Sława Kwiecień, Robert Sulak, Jerzy Szaflik

Treatment of Subfoveal Neovascularization in the Course of Serpiginous Chorioretinopathy - Case Report
Idiopatyczne zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej - opis przypadku
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Kowalska, Iwona Grabska-Liberek

Idiopathic Posterior Uveitis - Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI