Wydanie specjalne luty 2005

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2005 roku:
nr 1, 2(I), 2(II), 3, 4 oraz
wydania specjalne- 75 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Farmakologiczne leczenie jaskry z naczyniowymi czynnikami ryzyka
Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Pharmacological therapy of glaucoma in patients with vascular risk factors
Występowanie naczyniowych czynników ryzyka w polskiej populacji chorych na jaskrę - badania epidemiologiczne z lat 2002-2003. Wyniki badań ankietowych 18 645 chorych
Janusz Czajkowski, Magdalena Pilas-Pomykalska

Vascular Risc Factors in the population of Polish glaucoma patients - epidemiologic studies from years 2002-2003
Medycyna oparta na faktach - wyniki wieloośrodkowych, randomizowanych badań dotyczących jaskry
Magdalena Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Evidence-based medicine. Results of the Multicenter, Randomized Clinical Trials in Glaucoma

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI