Wydanie specjalne grudzień 2001

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)

03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład: ALHENA

Druk:
REGIS Sp. z o.o.

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 50 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
OFTAL Sp. z o.o.

Ocena zależności pomiędzy wskaźnikami pola widzenia a grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta
Małgorzata Krajewska, Krystyna Czechowicz-Janicka, Jaromir T. Wasyluk, Beata Janiszewska

Skuteczność trabekulektomii w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta - obserwacje po 1-5 latach
Jerzy Szaflik, Hanna Semeniuk, Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Anna I. Borucka, Agnieszka Kordaś-Czempińska

Irydotomia laserem Nd: YAG w jaskrze zamkniętego kąta przesączania - obserwacje własne
Danuta Chudzyńska-Zawadzka, Anna I. Borucka, Iwona Węgrzyk, Agnieszka Kordaś-Czempińska

System konfokalnego lasera skaningowego do cyfrowej angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej. Heidelberg Retina Angiograph - doniesienie wstępne
Roman Sobecki, Barbara Terelak-Borys, Anita Piekarniak-Woźniak

Ciśnienie wewnątrzgałkowe i neuropatia nerwu wzrokowego u pacjentów z oftalmopatią Gravesa
Jadwiga Janik, Helena Jastrzębska, Stefan Zgliczyński, Barbara Rożniatowska

Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa w diagnostyce zapaleń naczyniówki
Maciej Gawęcki, Adam Trapkowski, Cezary Ciechanowski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz

Pourazowe przerwanie naczyniówki w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej
Adam Trapkowski, Maciej Gawęcki, Cezary Ciechanowski, Paweł Lipowski, Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz

Relacje między wartościami ciśnienia wewnątrzgałkowego w stożku rogówki a obrazem tarczy nerwu wzrokowego w badaniach TopSS i GDx
Ewa Iwaszkiewicz, Anna Borucka, Marek Rostkowski, Adam Hapunik

Obserwacja przypadku początkowego tylnego stożka rogówki u dziecka z wahaniami ciśnienia śródgałkowego i powiększoną wnęką tarczy nerwu wzrokowego w badaniach Orbscan i TopSS
Ewa Iwaszkiewicz, Marek Rostkowski, Wojciech Kołodziejczyk, Justyna Badowska

Tomografia optyczna
Maciej Wojtkowski

Praktyczne aspekty posługiwania się systemem cyfrowej analizy obrazu ImageNet 2000 w angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej
Maria Kmera-Muszyńska, Piotr Fryczkowski, Sława Kwiecień, Elżbieta Molicka, Piotr Tesla

Perymetria statyczna - parametry ogólne badania i przykładowe wyniki z różnych aparatów
Piotr Tesla, Jerzy Szaflik

Okulistyka na polskich stronach internetowych
Klaudiusz Gerke

Internet w profilaktyce jaskry
Pierwszy polski portal jaskrowy - www.jaskra.org
Jaromir Wasyluk, Krystyna Czechowicz-Janicka


Historia choroby jako element bazy danych
Lech Gawron, Radosław Różycki

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI