Wydanie 3/1998

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa:
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpi?ska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: okul@k2.net.pl

Skład:
BIS-PRESS

Druk:
ARW FOTO - KURIER

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Anatomiczny rozwój narządu wzroku (str. 3)
Anna Groblewska, Beata Lenczewska,Janusz Czajkowski

Powstawanie i rozwój czynności wzrokowychu dzieci w okresie przed,około i poporodowym (str. 7)
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski, Beata Lenczewska

Refrakcja w okresie dziecięcym (str. 13)
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Małogłowie, małoocze, zaćmawrodzona - opis przypadku zespołuMicro u 6-cio miesięcznego niemowlęcia (str. 14)
Anna Niwald, Mirosława Grażek,Janusz Czajkowski,Beata Orawiec, Marek Niwald

Jaskra młodzieńcza - etiologia i podział (str. 17)
Janusz Czajkowski, Mariola Depczyńska

Rozwój kąta przesączania w okresiepłodowym i po urodzeniu (str. 20)
Mariola Depczyńska, Janusz Czajkowski, Beata Lenczewska

Jaskra wtórna u dzieci i młodzieży -rozpoznanie i leczenie (str. 23)
Mirosława Grałek, Anna Niwald,Janusz Czajkowski,Beata Orawiec, Małgorzata Budzińska-Mikurenda

Zastosowanie betaksololu w leczeniunadciśnieniawewnętrz gałkowego i jaskryu dzieci i młodzieży (str. 26)
Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski

Zachowawcze leczenie jaskry - zasadyogólne (str. 32)
Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski, Mariola Depczyńska

Fotil i Oftanex w leczeniu jaskry (str. 36)
Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek

Zastosowanie Trusoptu w przygotowaniuchorych do operacji zaćmy (str. 38)
Dorota Korzeniewska-Czosnyka, Marzena Petrus

Znaczenie zmiennej fiksacji wperymetrii statycznej (str. 41)
Elżbieta Sędrowicz, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik

Ostra Martwica siatkówki (str. 44)
Ewa Dróbecka-Brydak, Maria Kmera-Muszyńska

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 47)
Barbara Polaczek-Krupa

Odłączenie naczyniówki po operacjachokulistycznych (str. 54)
Zofia Mariak, Ewa Proniewska-Skrętek, Renata Zalewska,Jolanta Andrzejewska-Buczko, Andrzej Stankiewicz

Rodzina miękkich soczewek kontaktowych (artykuł sponsorowany) (str. 59)
Elżbieta Wolska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI