Wydanie 4/1998

Rada programowa:
prof. dr hab.

Janusz Czajkowski
prof. dr hab.

Józef Kałużny
prof. dr hab.

Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.

Olgierd Palacz
prof. dr hab.

Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:

prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

mgr
Jan Kasprzak

Dyrektor Wydawnictwa:
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95

e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
ASKOR s.c.

Warunki prenumeraty
w 1999 roku:

nr 1, 2, 3, 4
oraz wydania
specjalne - 28 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I/O Warszawa,
Filia nr 1Nr: 10601031-8992-27000-420101

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorych z obrażeniami układu wzrokowego (str. 3)
Stanisław B. Bartkowski, Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec

Przydatność tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla diagnostyki, terapii i oceny efektów chirurgicznego leczenia złamań w obrębiedna oczodołu (str. 7)
Leszek Lewandowski, Piotr Sosnowski, Juliusz Grodzki

Urazy tępe gałki ocznej (str. 11)
Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Zbigniew Kiciak

Uszkodzenia urazowe nerwów czaszkowych zaopatrujących narząd wzroku (str. 17)
Zofia Mariak, Andrzej Stankiewicz

Urazy nerwu wzrokowego (str. 23)
Stanisław Nowak, Zdzisław Pawlak, Ryszard Żukiel

Badania porównawcze wyników operacyjnego leczenia złamania rozprężającego oczodołuu dzieci i dorosłych (str. 29)
Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Stanisław B. Bartkowski, Jan Zapała,Krystyna M. Krzystkowa

Odległe obserwacje po chirurgicznym odbarczeniu pourazowego krwiaka pozagałkowego (str. 35)
Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska

Możliwości techniczne autorefraktometrówi autokeratorefraktometrów oferowanych napolskim rynku (str. 38)
Jan Kasprzak

Astygmatyzm regularny i nieregularny, jednostki chorobowe,obraz keratometryczny (str. 45)
Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek

Wskazania i przeciwwskazania do noszenia sztywnych gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych (str. 53)
Halina Mańczak

Płyny wielofunkcyjne - skuteczna, chemicznapielęgnacja miękkich soczewek kontaktowych(artykuł sponsorowany) (str. 58)
Marek Habela

Metodyka dopasowywania twardych soczewek kontaktowych przepuszczalnych dla gazów (str. 59)
Marek Habela

Powikłania występujące przy stosowaniu sztywnych soczewek kontaktowych i metody ich leczenia (str. 63)
Bożena Pankowska

Zastosowanie twardych soczewek kontaktowych w stanach pooperacyjnych (str. 69)
Stefania Szymankiewicz

Skuteczność Tears Naturale w leczeniu keratokonjunctivitis sicca (str. 74)
Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Anna Okruszko, Mira Gacek

Przewodnik po płynach używanych do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych (str. 78)
Elżbieta Wolska

Zmiany w narządzie wzroku u chorych z tętniakami mózgu (str. 82)
Magdalena Pauk, Ewa Dróbecka-Brydak, Izabella Skórska, Marek Pastuszko

Zastosowanie toksyny botulinowej A (BTA) w leczeniu zeza porażennego (porażenie n. VI) we wczesnym i późnym okresie porażenia (str. 84)
Roman J. Szpytma

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach okulistycznych (str. 87)
Piotr Sobolewski, Andrzej Stankiewicz, Mirosław Świercz, Mirosław Grusza

Nowe możliwości diagnostyczne badania układu równowagi za pomocą wideonystagmografii(VNG) (str. 90)
Bogdan Kochanowski, Jurek Olszewski, Jerzy Jakubiszyn, Dariusz Polaczkiewicz, Tomasz Rekucki

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI