Wydanie specjalne maj 1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Diagnostyczna wartość analiz komputerowych potencjałów korowych w chorobach nerwu wzrokowego
Piotr Sobolewski, Jerzy Janecki, Andrzej Stankiewicz, Danuta Smoleńska-Janica, Mirosław Świercz, Mirosław Grusza

Diagnostyczna wartość analiz komputerowych wyników perymetrycznych w chorobach plamki
Piotr Sobolewski, Jerzy Janecki, Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Joanna Słomska, Andrzej Stankiewicz, Danuta Smoleńska-Janica, Krzysztof Sabasiński

Diagnostyczna wartość komputerowej perymetrii statycznej w aspekcie operacyjnego leczenia jaskry na podstawie materiału 1995-1998
Maciej Gwóźdź, Piotr Fryczkowski, Anna Kolczyńska, Ewa Dziwińska, Eugeniusz Gwóźdź, Teresa Dzieciątek, Dorota Żelezik, Ewa Kotarczyk-Finc, Ali Sahnazari, Adrianna Wrzesińska

Zastosowanie fotografii cyfrowej w niektórych metodach diagnostyki obrazowej narządu wzroku
Krzysztof Szmatłoch, Olgierd Palacz, Dariusz Łąk

Badania elektrofizjologiczne w korelacji z badaniami perymetrycznymi we wczesnej jaskrze
Olgierd Palacz, Wojciech Lubiński, Andrzej Palacz, Krzysztof Szmatłoch

Metody skrócenia czasu badania w komputerowej perymetrii statycznej. Strategia TOP - Tendency Oriented Perimetry
Marek Ćwirko, Maria Muzyka, Łukasz Szelepin, Mirosław Słowik, Maria H. Niżankowska

Komputerowa analiza planimetryczna strefy beta zaniku okołotarczowego naczyniówki a zmiany funkcjonalne w oczach jaskrowych
Mirosław Słowik, Maria Hanna Niżankowska, Łukasz Szelepin, Marek Ćwirko

Wczesna diagnostyka jaskry pierwotnej otwartego kąta w małych i dużych tarczach nerwu wzrokowego za pomocą cyfrowej planimetrii
Łukasz Szelepin, Maria Hanna Niżankowska, Marek Ćwirko, Maria Muzyka, Mirosław Słowik

Badania molekularno-genetyczne i prognozowanie w rodzinach obciążonych zespołem Ushera
Mikołaj Krajewski, Wojciech Skowroński, Andrzej Salata

Własny program komputerowy do monitorowania pacjentów po chirurgii przedniego odcinka gałki ocznej, stosowany w gabinecie okulistycznym "Laser"
Jerzy Szaflik, Iwona Liberek

Nowoczesne zestawy aparatury do badań elektrofizjologicznych
Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Zbigniew Kiciak, Mariusz Rowiński

Metody oceny śródbłonka rogówki z zastosowaniem aparatów optycznych wspomaganych techniką komputerową
Jerzy Szaflik, Mariola Słomińska, Małgorzata Sybilska, Justyna Izdebska, Anna Zaleska

Analiza topograficzna struktur dna oka badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Grażyna Broniek, Anna-Maria Ambroziak

Ocena ukształtowania powierzchni rogówki uzyskana metodą symulacji komputerowej
Jerzy Szaflik, Mariola Słomińska, Małgorzata Sybilska

Videokeratografia komputerowa - problemy podczas badań eksperymentalnych
Piotr Maciejewicz, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Dorota Kopacz

Ocena badań klinicznych wykonanych aparatem ultradźwiękowym wysokiej częstotliwości w wybranych jednostkach chorobowych
Tadeusz Kęcik, Paweł Lewandowski, Jerzy Litniewski, Andrzej Nowicki, Wojciech Secomski

Ultrasonograf wielkiej częstotliwości do obrazowania oka i skóry
Wojciech Secomski, Andrzej Nowicki, Jerzy Litniewski, Marcin Lewandowski, Tadeusz Kęcik, Paweł Lewandowski

Statystyczna analiza danych w perymetrii: PeriData
Jadwiga Janik, Zbigniew Lewandowski

Wczesna diagnostyka jaskry przy pomocy analizatora grubości siatkówki (RTA). Doniesienie wstępne


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI