Wydanie 4/1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Nowoczesna diagnostyka i leczenie choroby zezowej u dzieci
Krystyna Krzystkowa, Andrzej Mądroszkiewicz, Beata Kaczmarek

Przegląd metod leczenia niedowidzenia
Halina Bryg

Łódzka szkoła leczenia zeza i jej miejsce we współczesnej strabologii
Anna Broniarczyk-Loba

Zmiany w mięśniach zewnątrzgałkowych w oftalmopatii w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa - etiologia, patogeneza, charakterystyka kliniczna i leczenie
Anna Broniarczyk-Loba, Joanna Marciniak, Irena Suprunowicz

Wyniki leczenia operacyjnego zezów rozbieżnych u dzieci i młodzieży w zależności od rodzaju zeza
Olimpia Nowakowska, Anna Broniarczyk-Loba, Ewa Chrul

Wyniki leczenia operacyjnego zezów skośnych u dzieci
Katarzyna Sauter, Małgorzata Brodecka

Wyniki operacji zeza u dzieci z zastosowaniem szwu Schepensa
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Jolanta Móżdżyńska, Regina Antosiuk

Zmiany w ultrastrukturze mięśni okoruchowych w chorobie zezowej
Agata Hevelke, Piotr Skopiński

Jaskra złośliwa po operacji odwarstwionej siatkówki - opis przypadku
Joanna Ciszewska, Klaudiusz Gerke

Próba zastosowania Heidelberg Retina Tomographu (HRT) we wczesnej diagnostyce jaskry
Małgorzata Łuczak, Adrianna Pilas-Pomykalska, Janusz Czajkowski

Oftanex - zastosowanie w jaskrze młodzieńczej
Dorota Tomaszkiewicz - Mondry

Laser Nd: YAG w leczeniu pęcherzowego zwyrodnienia rogówki
Tadeusz Kęcik, Joanna Ciszewska, Lidia Portacha

Komórki satelitarne - nowe możliwości leczenia miopatii?
Piotr Skopiński, Agata Hevelke, Ewa Jankowska

Choroby alergiczne oczu
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Guz rzekomy oczodołu
Maria Lewandowska-Furmanik, Anna Matysik, Małgorzata Marzęta, Janina Smajkiewicz

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI