Wydanie 3/2001

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
LOGOS DRUK

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 50 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Dzieje chirurgii zaćmy
Jerzy Szaflik, Anna Skłodowska, Ewa Struzik

Wskazania do fakoemulsyfikacji
Ewa Langwińska-Wośko, Hanna Bednarzak-Bulak, Ewa Kotarczyk-Finc

Kalkulacja mocy soczewek wewnątrzgałkowych
Ewa Langwińska-Wośko, Hanna Bednarzak-Bulak, Ewa Kotarczyk-Finc, Mira Gacek

Soczewki wewnątrzgałkowe tylnokomorowe - przegląd asortymentu ze szczególnym uwzględnieniem soczewek zwijalnych
Ewa Langwińska-Wośko, Mariusz Rowiński, Agata Bełżecka-Majszyk, Anna Maria Ambroziak

Metody fakoemulsyfikacji
Jerzy Szaflik, Agnieszka Kordaś-Czempińska, Anna Okruszko, Marek Rostkowski, Piotr Tesla

Postępowanie pooperacyjne po zabiegach fakoemulsyfikacji i wieloproceduralnych łączących fakoemulsyfikację z trabekulektomią i przeszczepem rogówki
Anna Kamińska, Swietłana Jachimczyk, Sława Kwiecień

Śródoperacyjne powikłania po zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Anna Kamińska, Justyna Badowska, Justyna Izdebska

Porównanie wpływu dwu sposobów utrzymania komory przedniej podczas fakoemulsyfikacji na przebieg operacji i pooperacyjny stan rogówki
Lech Gawron, Stanisław Mrzygłód, Andrzej Stankiewicz

Wczesne powikłania po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Olgierd Palacz, Wojciech Lubiński, Krzysztof Szmatłoch, Krzysztof Barnyk, Dariusz Łąk, Jolanta Gronkowska

Wczesne i późne powikłania po operacjach zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Justyna Badowska, Małgorzata Sybilska

Zabiegi trójproceduralne: fakotrabekulektomia i fakoemulsyfikacja z keratoplastyką drążącą
Jerzy Szaflik, Zbigniew Kiciak, Anna I. Borucka

Fakoemulsyfikacja przezroczystej soczewki w wysokiej krótkowzroczności jako zabieg refrakcyjny
Jerzy Szaflik, Iwona Liberek, Anna Kamińska

Fakoemulsyfikacja z jednoczesną trabekulektomią w materiale własnym
Jerzy Szaflik, Iwona Liberek, Anna Kamińskak

Doświadczenia własne w stosowaniu preparatu Healon 5 w fakoemulsyfikacji zaćmy
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Iwona Liberek, Jacek P. Szaflik

Ocena jednoczęściowej soczewki zwijalnej AcrySof
Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Iwona Liberek

Znieczulenie w operacjach zaćmy
Ewa Langwińska-Wośko, Małgorzata Zaraś, Anna Zaleska, Mira Gacek

Porównanie fakoemulsyfikacji zaćmy w znieczuleniu kroplami i w znieczuleniu okołogałkowym
Zbigniew Zagórski

Ocena kliniczna aparatu Henson Pro 5000 - artykuł sponsorowany


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI