Wydanie 1/2013
str. 71

Jaskra młodzieńcza – monitorowanie i wczesne leczenie

Juvenile Glaucoma – Monitoring and Early Treatment

Krystyna Czechowicz-Janicka

Instytut Jaskry i Chorób Oka w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Czechowicz-Janicka


Summary: n the paper, difficulties which can be encountered in diagnostics and monitoring congenital and juvenile glaucoma (up to the age of 18 years) were discussed. The author indicated, which examination tests should be taken into consideration when diagnosing congenital glaucoma.
The treatment of choice in congenital and juvenile glaucoma should be selective laser trabeculoplasty (SLT).

Słowa kluczowe: jaskra dziecięca, jaskra młodzieńcza, selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) w leczeniu jaskry młodzieńczej.

Keywords: congenital glaucoma, juvenile glaucoma, selective laser trabeculoplasty (SLT) in juvenile glaucoma treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI