Wydanie 1/2013
str. 74

Krótkowzroczność – epidemiologia, patogeneza, postępowanie

Myopia – Epidemiology, Pathogenesis, Management

Damian Czepita1, Maria Żejmo2, Damian A. Czepita3, Ewa Łodygowska4

1 Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, prof. PUM, FEBO
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba
3 Studia Doktoranckie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
4 Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych „MARGO”
Kierownik: dr n. społ. Ewa Łodygowska


Summary: Myopia is a significant, so far unresolved health problem of contemporary world. Currently 1.6 billion people have myopia. It is assumed that until 2020, 2.5 billion individuals (1/3 of the world’s population) will suffer from myopia. Particularly a major increase in the prevalence of myopia was observed among children. It is caused by intensive near visual work: reading, writing, working on a computer.
In the paper the definition and classification of myopia is described. The epidemiology, pathogenesis as well as procedures in this refractive error have been discussed. Special attention has been paid to the results of experimental and clinical studies of drugs inhibiting myopia progression in children.

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, epidemiologia, patogeneza, postępowanie.

Keywords: myopia, epidemiology, pathogenesis, procedures.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI