Wydanie 1/2013
str. 92

Krótkowzroczność – ortokorekcja – dzieci

Myopia – Orthokeratology – Children

Ewa Oleszczyńska-Prost

Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Kierownik: dr n. med. Ewa Oleszczyńska-Prostk


Summary: Myopia is a very controversial deasease because of its progresion. The purpose of this paper was to show etiology and progression of myopia, especially in growing children and the methods of slowing or stopping myopia progression. Using minus contact lenses, minus glasses or contact lenses with small plus addiction to the near vision, drops and exercises to slow the accommodation, ortoptics-there are a quite good treatment. Orthokeratology is the new and the best treatment especially in children with myopia progression.

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, ortokorekcja, dzieci.

Keywords: myopia, orthokeratology, child.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI