Wydanie specjalne czerwiec 2013
str. 5

Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – stracony czas to stracony wzrok

Treatment of Wet Age-related Macular Degeneration – Lost Time Means Lost Vision

Magdalena Ulińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Some wet Age-related Macular Degeneration risk factors and their correlation with the onset of the disease are presented in the paper. The relationship of the report time, the proper diagnosis and possibility of immediate anti – Vascular Endothelial Growth Factor injections with the outcomes of treatment are presented as well. In conclusion, time is one of the critical predictors of therapeutic success in wet Age-related Macular Degeneration.

Słowa kluczowe: wysiękowe AMD, czynniki ryzyka, leczenie antyangiogenne (anty-VEGF).

Keywords: wet Age-related Macular Degeneration (AMD), risk factors, anti-Vascular Endothelial Growth Factor (anti-VEGF) treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI